medycyna holistyczna
Medycyna holistyczna - Dusza, Umysł i Ciało

Coraz częściej w różnego rodzaju przekazach pojawia się określenie „medycyna holistyczna”. Zastanawiamy się więc zapewne co oznacza, co w sobie kryje, jak je rozumieć i wreszcie, czy oznacza dla nas lepszą przyszłość...

Tak naprawdę określenie „medycyna holistyczna’’ odnosi się do naturalnej medycyny wschodniej i jej filozofii postrzegania ludzkiego organizmu jako całości.

Holizm (z greckiego holos = całość) traktuje człowieka jako niepodzielną całość obejmującą jego ciało, umysł i ducha. Jest wzajemną łącznością między wszystkim co istnieje oraz subtelnymi i złożonymi wzorcami w sieci wzajemnych powiązań.

Czym jest?

Medycyna holistyczna to całościowe podejście do człowieka.

Nie skupia się na bolącym go palcu, zagubionej duszy, czy niedomagającym umyśle, ale na istocie ludzkiej z problemami.

Medycyna holistyczna nie zadowala się symptomami choroby, tylko szuka odpowiedzi na pytanie o przyczyny takiego stanu i leczy cały organizm a nie chorobę. Tym samym prezentuje stanowisko, że nasze organy i narządy są ściśle ze sobą powiązane i w stanie chorobowym oddziałują na siebie powodując różne dolegliwości.

Na przykład niedomagająca śledziona może spowodować hemoroidy, żylaki odbytu lub obniżenie macicy.

Niektóre choroby są „chorobami duszy” i wynikają na przykład z nieprzepracowanych problemów psychicznych. Są więc chorobami psychosomatycznymi, jak na przykład przewlekłe migreny czy alergie. Również astma, choroby wrzodowe żołądka, gościec, choroby niedokrwienne serca, łysienie plackowate, łuszczyca i cukrzyca – to jednostki chorobowe, których przyczyn należy poszukiwać w sferze emocjonalnych przeżyć.

Dr Johna Hopkins, prowadząc swoje badania, wysunęła hipotezę, że na zachorowania na chorobę nowotworową bardziej podatne są osoby, które nie umieją radzić sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, skrywają emocje i nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić, a także odczuwają brak bliskości z przynajmniej jednym z rodziców.

Holizm w medycynie zakłada, że nasze emocje i stan umysłu mają bardzo duży wpływ na stan zdrowia i leczenie choroby. Wszelkie przekonania pacjenta wpływają na jego emocje, a w związku z tym nie są obojętne dla zdrowia.

Można jednak nauczyć się wpływać na postawy, uczucia i przekonania, i dzięki temu zmieniać swoje emocje. Holistyka mówi o tym, że każdy człowiek funkcjonuje w wymiarze fizycznym, mentalnym i duchowym, a dla zdrowia najważniejsza jest równowaga między nimi.

Terapia

W medycynie holistycznej istotne jest, w jaki sposób przeprowadza się leczenie. Zadaniem lekarza jest przede wszystkim wspieranie organizmu pacjenta w samodzielnym zdrowieniu i skupianie się na naturalnych procesach leczenia.

Lekarz holistyczny kieruje się zasadą Primum non nocere – Przede wszystkim nie szkodzić. Zanim wiec podejmie decyzję o sposobie leczenia, stara się dociec powodów powstania schorzenia. Rozpoznanie choroby rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu, podczas którego zadaje pytania dotyczące stylu życia, zwyczajów, diety i usposobienia pacjenta. Następnie bada jego puls, ocenia stan skóry (barwę, nawilżenie), ogląda język i oczy.

Ponadto, wśród przyczyn choroby wyróżnia czynniki zewnętrzne, klimatyczne (zimno, gorąco, wiatr), wewnętrzne (stres, przemęczenie, wyczerpanie lub pobudzenie emocjonalne) oraz inne, takie jak niewłaściwe odżywianie czy przebyte urazy.


Dopiero po szczegółowych oględzinach i postawieniu diagnozy lekarz decyduje o sposobie leczenia i dobiera go indywidualnie do każdego pacjenta przyjmując, że zdrowienie pacjenta obejmuje nie tylko jego stan fizyczny, ale także wymiar emocjonalny, duchowy i mentalny.


Medycyna holistyczna stosuje szeroki zakres praktyk i terapii leczniczych w tym: akupresurę, akupunkturę, apiterapię, chiropraktykę, aromaterapię, irydologię oraz fitoterapię - leczenie ziołami. Ponadto, szczególnie akcentuje troskę człowieka o „samego siebie" w oparciu o ćwiczenia, prawidłowe odżywianie, odpowiedni sen, pobyt na świeżym powietrzu oraz wstrzemięźliwość w złych przyzwyczajeniach i stosowaniu używek.

Medycyna holistyczna a medycyna współczesna

Jeżeli więc medycyna holistyczna, oparta na wielowiekowych tradycjach leczyła i pomagała ludziom przez tysiące lat, dlaczego dzisiejsza medycyna oparta na badaniach naukowych w większości nie akceptuje naturalnych metod leczenia?

Współczesna medycyna redukuje ludzki organizm do poszczególnych organów czy narządów, które uznaje za funkcjonujące nieomal samodzielne. W myśl tej teorii można by uznać, że człowiek jest niczym urządzenie i aby poprawić jego funkcjonowanie wystarczy naprawić uszkodzoną część.

Dzisiejsza medycyna diagnozuje i leczy skutki chorób. Działa szybko, sprawnie i sterylnie. Nowoczesne podejście do leczenia nie stawia pytania o przyczynę choroby. Dzieli człowieka na kawałeczki, które leczy w najlepszy dostępny sobie sposób, jednak często kosztem innych organów, a niejednokrotnie psychiki chorego.

Nie zawsze tak było

Przez stulecia medycyna holistyczna - inaczej zwana komplementarną, była wykorzystywana na równi z medycyną współczesną, nie ustępując jej w niczym, a czasem wręcz przewyższając ją skutecznością. Było to możliwe dzięki wiedzy zgromadzonej przez tysiące lat przez naszych przodków, którzy wyspecjalizowali się w zapobieganiu i leczeniu różnych chorób i dolegliwości.

Żyjący na przełomie IV i V w. p.n.e. grecki filozof Hipokrates, uważany za ojca medycyny zachodniej, uważał, że człowiek pozostaje w ścisłym związku ze swoim środowiskiem oraz, że należy leczyć chorego, a nie konkretną chorobę. W pracy Hipokratesa szczególne znaczenie miało drobiazgowe badanie pacjenta. W jego metodzie nie było mowy o schematyzmie. Ów niezwykły lekarz wielokrotnie, także w formie aforyzmów, podkreślał, jak trudno zdobyć odpowiednią ilość danych do stworzenia choćby najprostszej diagnozy. Dlatego jedynym pewnikiem były konkretne, zaobserwowane objawy i na tym należało opierać skuteczność leczenia.

Tymczasem medycyna zachodnia, w ramach postępu cywilizacyjnego i rozwoju badań naukowych, coraz bardziej patrząca wycinkowo i skupiona na leczeniu skutków chorób, odeszła niestety od teorii i doświadczeń Hipokratesa.

W końcu nastała też era antybiotyków i chemioterapeutyków, która skutecznie ograniczyła potrzebę wykorzystania wielowiekowych tradycji.

Dla wspólnego dobra

Dzisiaj, w dobie coraz większej ilości „superbakterii” odpornych na antybiotyki, coraz to większych skutków ubocznych stosowania m.in. chemioterapeutyków oraz kolejnych mutacji i chorób, można zaobserwować coraz większe zainteresowanie medycyny współczesnej doświadczeniami w przeciwdziałaniu i leczeniu chorób, jakie ma medycyna naturalna.
Oby ten trend się rozwijał!


Medycyna holistyczna skupia się na naturalnych procesach leczenia, podczas których lekarz ma wspomagać siły natury. Zgodnie z jej założeniami zdrowie pacjenta leży w dużym stopniu w jego zaangażowaniu w walkę z chorobą. Umiejętne zrównoważenie wszystkich potrzeb duszy, umysłu i ciała to sekret długowieczności w zdrowiu i szczęściu.


Opracowanie: Hemorend Polska
Wyłączny przedstawiciel w Polsce naturalnego i skutecznego środka na hemoroidy „HEMOREND”
wyprodukowanego na bazie sprawdzonej tradycyjnej receptury wschodniej.

ZESTAW 3x HEMOREND
Preparat na hemoroidy

znajdziesz tutaj

Holistic Polska